Prerušená prevádzka v čase školských prázdnin v šk. roku 2016/2017

Vianočné prázdniny:
23. december 2016 – 6. január 2017 (nástup do MŠ 9. januára 2017)

Jarné prázdniny:
20. február 2017 – 24. február 2017 (nástup do MŠ 27. februára 2017)

Veľkonočné prázdniny:
14.apríl 2017 – 17. apríl 2017 (nástup do MŠ 18.apríl 2017)

Letné prázdniny:
MŠ je zatvorená od 31.júla 2017 do 3. septembra 2017
(nástup po prázdninách 4. septembra 2017)