O nás

Sme trojtriedna materská škola s  celodennou prevádzkou pre deti od 3 – 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača.

Sme malou škôlkou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou škôlkou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Aj pre nás – učiteľky je dôležitý živý vzťah s Bohom. To nám dáva silu do našej práce, ktorá je pre nás poslaním a napĺňa nás radosťou.

Pri materskej škole funguje aj občianske združenie – Iniciatíva rodičov Lamača (IRL), ktorého členmi sú rodičia. IRL pomáha a spolupracuje s materskou školou. Viac v sekcii IRL.

 

Stránkové dni:

pondelok  15.00 hod – 17.00 hod

štvrtok     11.30 hod – 13.00 hod


 

Učiteľky:

Ing. Mária  Borovská – riaditeľka ( Maruška)

Mgr.Lenka Kaňúchová

Bc. Monika Ordódyová

Mgr. Zuzana Baňacká

Mgr.Mirka Lucíková

Bc. Erika Fajtová

Júlia Žilincová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Editka Csánová